ANNULLERINGSBETINGELSER – SELSKABER

GENERELLE BETINGELSER VED SELSKABER PÅ FLADBRO KRO PRISER / DEPOSITUM / AFREGNING

 • Forhåndsreservationen er endelig bekræftet når reservationsgeburet på 5000,- er indbetalt, senest 3 dg. efter modtagelse af faktura. Konto nr. 7738 0001462819. (beløbet fratrækkes den endelige regning, men refunderes ikke ved annullering af arrangementet)

 • Ved konfirmationer kan lokalet som udgangspunkt lejes mellem kl. 11:00-17:00 eller kl. 18:00-24:00 – kontakt kroen for nærmere ønsker.

 • Ved køb af kroens festarrangementer er lokalelejen inkl. i prisen, for det antal timer og jfr. det starttidspunkt arrangementet er sat til fra kroen side – ønskes ekstra timer koster det 1500,- pr time.

 • Ønskes et større lokale end nedenstående minimum antal vil der bliver tillagt en lokaleleje jfr. nedenstående:

  Havesalen under 50 personer – 7.000

  Restauranten under 20 personer – 3.000

 • Ønsker du selv at sammensætte dit arrangement, kan der forventes en lokaleleje, afhængig af lokalet, antal personer og den ønskede forplejning.

 • Nærmere aftale om arrangements ca. antal og forplejning skal påbegyndes senest 3 måneder inden afholdelse, vær her igen opmærksom på eventuel lokaleleje, hvis du selv ønsker at sammensætte dit arrangement.

 • Hvis antallet af gæster nedsættes væsentligt senest 3 måneder inden arrangementer, forbeholder kroen sig retten til at flytte arrangementet til et mindre lokale – det sker dog ikke uden at du kontaktes.

 • De aftalte priser er baseret på et minimum antal kuverter jfr. det aftalte/bekræftede arrangement og på at der serveres den samme menu til alle gæster. Priser på børn aftales individuelt med kroen, da der tages forbehold for alder og menu

REDUCERING AF ANTAL GÆSTER INDEN ARRANGEMENTET.

 • Endeligt antal sendes til kroen senest 14 dage før arrangementet.

 • Antallet af gæster kan reduceres omkostningsfrie indtil 72 timer før arrangement start, dog højst med 10%.

 • Herefter afregnes fuld pris alle gæster.

 • Er arrangementet ikke endeligt aftalt og der således ikke er anført en bekræftet pris, tages der udgangspunkt i den billigste pris indenfor segmentet.

BETINGELSER FOR ANNULLERING AF ARRANGEMENTET.

 • Indtil 90 dage før  arrangementsdato – omkostningsfrit (på nær reservationsgebyret)

 • Fra 90 dage – 30 dage før 1 arrangementsdato – faktureres 25% af det bekræftede beløb.

 • Fra 30 dage – 14 dage før 1 arrangementsdato – faktureres 50% af det bekræftede beløb.

 • Fra 14 dage – 3 dage før 1 arrangementsdato – faktureres 75% af det bekræftede beløb.

 • Fra 3 dage – arrangementsdato – faktureres 100% af det bekræftede beløb.